Loading…

XML-kataloget

Katalog banner

Udstiller XML-skemaer for data som udveksles i det offentlige.

Søg efter ressource:

23818 resultater fundet

SoegeDatoTilDate

Oprettet:24-11-2017 15:57:31

Søge dato til

SoegeDatoFraDate

Oprettet:24-11-2017 15:51:57

Søge dato fra

AngivelseTypeNavn

Oprettet:24-11-2017 15:44:47

En beskrivelse af angivelsestypen.

AngivelseFristKalenderFristDato

Oprettet:24-11-2017 15:37:14

Angiver sidste rettidige angivelsesdato, dvs. den dag en angivelse skal være modtaget, for at være rettidig for et givet aftaleforhold f...

AngivelseFristKalenderForfaldDato

Oprettet:24-11-2017 15:32:26

Angiver den dato, som der beregnes rente fra, hvis der ikke betales senest sidste rettidige betalingsdato.

AngivelseFristKalenderBetalingDato

Oprettet:24-11-2017 15:24:22

Angiver sidste rettidige betalingsdato, dvs. den dag en betaling skal være modtaget for at være rettidig for et givet aftaleforhold for ...

SG906_751 - Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til §18 i serviceloven - Magistratsafdeling for Sundhed og Omsorg struktur (Aarhus Kommune)

Oprettet:24-11-2017 09:09:38

Strukturen indeholder blanket SG906_751 - Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til §18 i serviceloven - Magistra...

Kontaktperson Aarhus Kommune struktur

Oprettet:23-11-2017 23:47:26

Strukturen indeholder oplysninger om en kontaktperson i forbindelse med en ansøgning til Aarhus Kommune med særlige krav til maksimalt a...

Projekt vedrørende socialt arbejde MSO struktur (Aarhus Kommune)

Oprettet:23-11-2017 23:00:36

Strukturen indeholder informationer om projekt for vedrørende frivilligt socialt arbejde for Magistratsafdeling for Sundhed og Omsorg i ...

Web adresse Aarhus Kommune tekst

Oprettet:23-11-2017 16:12:50

Web adresse begrænset til 100 tegn. Anvendes i Aarhus Kommune