Loading…

XML-kataloget

Udstiller XML-skemaer for data som udveksles i det offentlige.

Søg efter ressource:

24603 resultater fundet

Udskiftning af IdP-certifikat i NemLog-in PRODUKTION d. 4 september

Oprettet:17-08-2017 22:45:58

NemLog-ins IdP-certifikat på produktion skal udskiftes, da det udløber den 10. september 2017, og det betyder, at der nu kommer en opgav...

8200-2009 - Oplys om ændringer - barseldagpenge

Oprettet:17-08-2017 14:56:34

Strukturen indeholder blanket 8200-2009 Oplys om ændringer - barseldagpenge. Blanketten er udviklet af Udbetaling Danmark Nyt i denne ve...

Barsel ændring ledig struktur

Oprettet:17-08-2017 14:38:07

Strukturen indeholder informationer relevant for ændring af barselsdagpenge for ledige. Nyt i denne version: BarselAendringLoenmodtagerS...

Barsel ændring lønmodtager struktur

Oprettet:17-08-2017 14:35:32

Strukturen indeholder informationer relevant for ændring af barselsdagpenge for lønmodtagere. Nyt i denne version: SkattekortKode tilføjet.

ManueltBeregnetIndberetningKode

Oprettet:17-08-2017 13:08:09

En kode som angiver, at manuelle beregningsdata eller dødsbokode er indberettet. Det kan være blank eller 1.

LigningTaksationsKode

Oprettet:17-08-2017 13:06:04

En taksation består i, at skattecentret sætter borger, på grundlag af administrativt fastlagte ligningsdata. Borger meddeles herom via e...

SelvstaendigVirksomhedFradragMedarbejdendeAEgtefaelleBeloeb

Oprettet:17-08-2017 13:02:55

Beløb der udgør den del af virksomhedsoverskuddet, der skal overføres til beskatning hos medarbejdende ægtefælle.

SelvstaendigVirksomhedRenteudgiftBeloeb

Oprettet:17-08-2017 13:00:22

Beløb der udgør virksomhedens samlede renteudgifter og virksomhedens skattepligtige kurstab når virksomhedsordningen er valgt.

SelvstaendigVirksomhedRenteindtaegtBeloeb

Oprettet:17-08-2017 12:57:21

Beløbet udgør renteindtægter i virksomheden.

SelvstaendigVirksomhedUnderskudBeloeb

Oprettet:17-08-2017 12:55:00

Beløb der udgør underskud af selvstændig virksomhed før renter og før overførsel fra konto for opsparet overskud.