Loading…

XML-kataloget

Udstiller XML-skemaer for data som udveksles i det offentlige.

Søg efter ressource:

24370 resultater fundet

FO 005 - Erklæring om indhentelse af børneattest

Oprettet:21-03-2017 09:00:46

Strukturen indeholder blanket FO 005 - Erklæring om indhentelse af børneattest. Blanketten indgår i KL's blanketsamling. Nyt i denne ver...

Kontaktformular jobpræmieordning emne kode

Oprettet:15-03-2017 11:37:05

Entydig angivelse af emne for kontakt til Jobpræmieordning. Valgmuligheder: Kode 1: Optagelse i ordningen; Kode 2: Udbetaling af jobpræm...

BY 921_561 - Ansøgning til Esbjerg Kommune om etablering af ny boring (Esbjerg Kommune)

Oprettet:12-03-2017 23:08:13

Strukturen indeholder blanket BY 921_561 - Ansøgning til Esbjerg Kommune om etablering af ny boring. Specialblanket til Esbjerg Kommune

Vand sportsplads indikator

Oprettet:12-03-2017 22:59:28

Entydig angivelse af, at vand skal anvndes til vanding af sportsplads.

8400-1041 - Til- og framelding til Supplerende Arbejdsmarkedspension og videregivelse af oplysninger.

Oprettet:10-03-2017 23:04:06

Strukturen indeholder blanket 8400-1014 Til- og framelding til Supplerende Arbejdsmarkedspension og videregivelse af oplysninger. Blanke...

BY 920_561 - Ansøgning til Esbjerg Kommune om indvindingstilladelse fra eksisterende boring (Esbjerg Kommune)

Oprettet:10-03-2017 11:24:38

Strukturen indeholder blanket BY 920_561 - Ansøgning til Esbjerg Kommune om indvindingstilladelse fra eksisterende boring. Specialblanke...

Vandboring struktur

Oprettet:10-03-2017 09:48:12

Strukturen indeholder oplysninger om vandboring

Vandboring forureningskilde ajlebeholder struktur

Oprettet:10-03-2017 09:42:48

Strukturen indeholder oplysninger om ajlebeholder som forureningskilde i forbindelse med vandboring

Vandboring forureningskilde nedsivningsanlæg struktur

Oprettet:10-03-2017 09:30:17

Strukturen indeholder oplysninger om nedsivningsanlæg som forureningskilde i forbindelse med vandboring

Vandboring forureningskilde septiktank struktur

Oprettet:10-03-2017 09:26:55

Strukturen indeholder oplysninger om septiktank som forureningskilde i forbindelse med vandboring